مراجعین به کاردرمانی

مراجعین بزرگسال

کدام بیماران بزرگسال می توانند از خدمات کاردرمانی بهره بگیرند:
۱) آسیب های اندام فوقانی و دست
۲) بیماریهای مزمن مانند آرتریت (التهاب مفاصل) و مالتیپل اسکلروزیس (ام اس)
۳) سکته مغزی، حملات قلبی، سوختگیها و قطع عضو ضایعات و بیماری های ارتوپدیک و شکستگیها
ادامه...

مراجعین کودک و نوجوان

کدام کودکان و نوجوانانی می توانند از خدمات کاردرمانی استفاده کنند؟
۱ ) آسیب ها و نقائص زمان تولد
۲ ) اختلالات پردازش حسی
۳ ) آسیب های مغز و نخاع ناشی از تصدفات و حوادث
۴ ) فلج مغزی
ادامه...