مراجعین بزرگسال

کدام بیماران بزرگسال می توانند از خدمات کاردرمانی بهره بگیرند:
1) آسیب های اندام فوقانی و دست
2) بیماریهای مزمن مانند آرتریت (التهاب مفاصل) و مالتیپل اسکلروزیس (ام اس)
3) سکته مغزی، حملات قلبی، سوختگیها و قطع عضو ضایعات و بیماری های ارتوپدیک و شکستگیها
ادامه...

مراجعین کودک و نوجوان

کدام کودکان و نوجوانانی می توانند از خدمات کاردرمانی استفاده کنند؟
1 ) آسیب ها و نقائص زمان تولد
2 ) اختلالات پردازش حسی
3 ) آسیب های مغز و نخاع ناشی از تصدفات و حوادث
4 ) فلج مغزی
ادامه...