توانبخشی هوشمند و کاردرمانی

توانبخشی هوشمند و کاردرمانی

در پاسخ به سوال کاردرمانی چیست باید گفت کاردرمانی شامل یک سری مداخلات پیچیده است که برای بهبود مهارت های افراد توانخواه

BRAIN-DAMAG

آسیب های مغزی در کودکان

آسیب های مغزی در کودکان چگونه است؟ آیا مغز کودک من آسیب دیده است؟ چگونه میتوان آسیب های مغزی را در کودکان

آموزش در کودکان مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم

مدرسه رفتن کودکان اوتیسم

مدرسه رفتن کودکان اوتیسم یکی از چالش هایی است که این کودکان با آن مواجه هستند زیرا در اکثر مواقع محیط مدرسه

لباس پوشیدن کودکان

آموزش لباس پوشیدن کودکان 

مهارت لباس پوشیدن، یکی از مهارت های لازم برای یادگیری و مستقل شدن کودک است. مهارت لباس پوشیدن در کودکان بسیار مهم