رابطه فلج مغزی و اوتیسم

رابطه میان فلج مغزی و اوتیسم

آیا میدانستید اختلال طیف اوتیسم (ASD)، گاهی اوقات در کودکان مبتلا به فلج مغزی وجود دارد؟ این دو اختلال مبتنی بر عملکرد