رابطه فلج مغزی و اوتیسم

رابطه میان فلج مغزی و اوتیسم

آیا میدانستید اختلال طیف اوتیسم (ASD)، گاهی اوقات در کودکان مبتلا به فلج مغزی وجود دارد؟ این دو اختلال مبتنی بر عملکرد

کاردرمانی در آسیب های نخاعی

آسیب نخاعی چیست؟ سیستم عصبی مرکزی انسان از دو قسمت تشکیل شده است: مغز که در داخل جمجمه جای گرفته است و