روش های ارزیابی حرکتی

روش های ارزیابی حرکتی شامل چه مواردی می شوند؟ آیا می دانید ارزیابی حرکتی برای چه کسانی لازم است؟ آیا تا به

کوتاهی عضله آیلیوسوآس

☆این عضله به عنوان یک عضله تک مفصلی، قوی ترین عضله فلکسور مفصل هیپ (لگن) است. فعالیت های کاربردی این عضله را

ثبات ناحیه شانه

مفصل شانه ما بین استخوان اسکاپولا (کتف یا تیغه شانه) و استخوان بازو ایجاد شده و متحرک ترین مفصل بدن است. استخوان

تصویر بدنی (Body image)

تصویر بدنی (Body image) به تصوری که فرد از خودش به عنوان یک موجود فیزیکی دارد اطلاق می شود. این تصور شامل

آموزش پیامکی: فرصت یا تهدید؟

اهمیت آموزش مجازی در دنیای امروز بر هیچکس پوشیده نیست. همین موضوع باعث گردیده که افراد به منظور پرکردن خلاءهای آموزشی در