گفتار درمانی کودکان اوتیسم

گفتار درمانی کودکان اوتیسم

یکی از چالش‌هایی که کودکان مبتلا به اوتیسم به آن مبتلا هستند نحوه‌ی ارتباط برقرار کردن و تعامل با اطرافیان می‌باشد. بسیاری

مزایای دارودرمانی کودکان بیش فعال

داروهای درمان بیش فعالی

زمانی که صحبت از دارودرمانی کودکان بیش فعال به میان می آید، یکی از اولین سوالاتی که به ذهن والدین می رسد،