من خودم یه پا درمانگر شدم!

     یکی از جملاتی که گاه و بیگاه در کلینیک های توانبخشی شنیده می شود، همین جمله است که “من خودم یه

کاردرمانی در آسیب های نخاعی

آسیب نخاعی چیست؟ سیستم عصبی مرکزی انسان از دو قسمت تشکیل شده است: مغز که در داخل جمجمه جای گرفته است و

کوتاهی عضله آیلیوسوآس

☆این عضله به عنوان یک عضله تک مفصلی، قوی ترین عضله فلکسور مفصل هیپ (لگن) است. فعالیت های کاربردی این عضله را