مقالات آموزشی

مزایای دارودرمانی کودکان بیش فعال

داروهای درمان بیش فعالی

زمانی که صحبت از دارودرمانی کودکان بیش فعال به میان می آید، یکی از اولین سوالاتی که به ذهن والدین می رسد،

چگونه به کودک اوتیسم غذا بدهید؟

مشکلات تغذیه ای در کودکان اوتیسم

عادات غذایی کودکان مبتلا به اوتیسم را بشناسید کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم (ASD) ممکن است رفتارهای محدودکننده ای داشته باشند

دکتر وحید بیاتی