حرف زدن با کودک کم توان

آموزش صحبت کردن با کودکان کم توان

کودکان کم توان دارای نیازهای خاصی هستند، بیشتر این کودکان در مهارت‌های ارتباطی مانند صحبت کردن و برقراری ارتباط با دیگران دچار

گفتار درمانی کودکان اوتیسم

گفتار درمانی کودکان اوتیسم

یکی از چالش‌هایی که کودکان مبتلا به اوتیسم به آن مبتلا هستند نحوه‌ی ارتباط برقرار کردن و تعامل با اطرافیان می‌باشد. بسیاری