BRAIN-DAMAG

آسیب های مغزی در کودکان

آسیب های مغزی در کودکان چگونه است؟ آیا مغز کودک من آسیب دیده است؟ چگونه میتوان آسیب های مغزی را در کودکان

جراحی در کودک فلج مغزی

جراحی یکی از انواع مداخلات ممکن برای کودکان فلج مغزی است، اما معمولا به عنوان اولین انتخاب درمانی در نظر گرفته نمی

مشکلات رفتاری در کودکان فلج مغزی

مشکلات رفتاری در کودکان فلج مغزی

کودکان مبتلا به فلج مغزی به دلیل چالش‌هایی که ناتوانی جسمی ایجاد می‌کند در معرض خطر اختلالات رفتاری هستند. مشکلات رفتاری در کودکان فلج