داروهای ضد تشنج در فلج مغزی

تشنج یکی از مشکلاتی است که ممکن است در کودکان فلج مغزی مشاهده شود. داروهای تشنج که به عنوان داروهای ضد صرع

video_icon

فیلم مغز کودکان فلج مغزی

مغز فرمانده بدن بوده و بر کارکرد دیگر اندامها نظارت می کند. آیا می دانید در یک کودک فلج مغزی در پی