کلینیک کاردرمانی مهرگان

تشنج در کودکان فلج مغزی

تشنج در کودکان فلج مغزی

تشنج در کودکان فلج مغزی شایع است اما همه کودکان فلج مغزی تشنج نمی کنند. کودکانی که تشنج می‌کنند نیز انواع مختلفی

جراحی در کودک فلج مغزی

جراحی یکی از انواع مداخلات ممکن برای کودکان فلج مغزی است، اما معمولا به عنوان اولین انتخاب درمانی در نظر گرفته نمی

مشکلات رفتاری در کودکان فلج مغزی

مشکلات رفتاری در کودکان فلج مغزی

کودکان مبتلا به فلج مغزی به دلیل چالش‌هایی که ناتوانی جسمی ایجاد می‌کند در معرض خطر اختلالات رفتاری هستند. مشکلات رفتاری در کودکان فلج