رشد مهارت های حرکتی درشت

مهارت های حرکتی درشت

شاید این سوال برایتان ایجاد شده باشد که منظور از مهارت های حرکتی درشت چیست؟ مهارت های حرکتی درشت به آن دسته

vale_masool3

هفت ویژگی یک والد مسئول

  شکی نیست که توانبخشی یک فرآیند تیمی است. این بدان معنا است که هر کسی که ذره ای در ارتقا سطح

من خودم یه پا درمانگر شدم!

     یکی از جملاتی که گاه و بیگاه در کلینیک های توانبخشی شنیده می شود، همین جمله است که “من خودم یه

کاردرمانی در آسیب های نخاعی

آسیب نخاعی چیست؟ سیستم عصبی مرکزی انسان از دو قسمت تشکیل شده است: مغز که در داخل جمجمه جای گرفته است و