کار درمانی ذهنی

کاردرمانی ذهنی

کاردرمانی ذهنی کودکان

کاردرمانی ذهنی کودکان یکی از سه هدف اصلی کاردرمانگران در بهبود عملکردهای مغزی و افزایش کارایی کودک در انجام فعالیت های روزمره

مشکلات رفتاری در کودکان فلج مغزی

مشکلات رفتاری در کودکان فلج مغزی

کودکان مبتلا به فلج مغزی به دلیل چالش‌هایی که ناتوانی جسمی ایجاد می‌کند در معرض خطر اختلالات رفتاری هستند. مشکلات رفتاری در کودکان فلج

r1

اختلال یادگیری به زبان ساده

از هر پنج کودک یک نفر به یکی از انواع اختلالات یادگیری مبتلا است. اختلال یادگیری یک واژه گسترده ای است که