دکتر وحید بیاتی

تشنج در کودکان فلج مغزی

تشنج در کودکان فلج مغزی

تشنج چیست؟ مطابق تعریف بنیاد صرع، تشنج یعنی افزایش ناگهانی جریان انرژی الکتریکی مغز که برای مدت کوتاهی بر بدن اثر می

جراحی در کودک فلج مغزی

فلج مغزی و جراحی فلج مغزی در کودکان بر حسب شدت آسیب مغزی، درجات مختلفی دارد. برخی از کودکان می توانند راه

مشکلات رفتاری در کودکان فلج مغزی

مشکلات رفتاری در کودکان فلج مغزی

کودکان مبتلا به فلج مغزی به دلیل چالش‌هایی که ناتوانی جسمی ایجاد می‌کند در معرض خطر اختلالات رفتاری هستند. مشکلات رفتاری در کودکان فلج

دکتر وحید بیاتی